Podcinka budynków metodą PRINZ

Wideo prezentacja technologii

tel. 504 19 45 18

podcinka prinz

Osuszanie murów - metoda PRINZ

Zniszczona, źle ułożona izolacja pozioma murów fundamentowych budynku lub jej brak, umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej.

Cząsteczki wody migrują mikrokanalikami w kierunku obszarów, gdzie występuje mniejsze nasycenie wodą. Podciągająca wilgoć przyczynia się do technicznej degradacji (wykwity soli, odpadanie tynku, rozsypywanie się muru) murów przyziemia oraz ścian wyższych kondygnacji. Zatrzymanie tego procesu jest konieczne.

Istnieje wiele metod, które w sposób chemiczny, grawomagnetyczny lub mechaniczny - z lepszym lub gorszym wynikiem, zabezpiecza przed kapilarnym podciąganiem wody. Przy pracach remontowych, kładzenie izolacji poziomej poprzez cięcie ścian budynku ma coraz większe znaczenie. Fachowo wykonane prace dają 100% zabezpieczenie przed podciągającą wilgocią.

Bezpośrednio po wykonaniu usługi uzyskujemy trwałe i natychmiastowe odcięcie od wilgoci podciąganej kapilarnie.

Fachowe wykonanie usługi gwarantuje 100% zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną, do końca trwałości technicznej budynku.

Szybkie i sprawne wykonanie usługi - np. położenie nowej izolacji poziomej w domu jednorodzinnym o wymiarach 10x10m, przy grubośći muru 0,5m (razem ok. 20m. ) zajmuje ok. 3 dni robocze.

Izolacja pozioma wykonana jest z grubych, masywnych płyt polietylenowych lub poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym odpornych na uszkodzenia, związki chemiczne występujące w murze oraz nie ulegających korozji.

Bez względu na rodzaj materiału budowlanego i stopień zawilgocenia ścian budynku, w metodzie używane są te same materiały izolacyjne, zawsze całkowicie zapobiegające podciąganiu wilgoci.

Stały koszt wykonania usługi obliczony na m. izolowanej powierzchni muru, bez względu na jego grubość czy stopień zawilgocenia.

Technologia PRINZ nie wpływa na statykę - osiadanie budowli. Odpowiednio dobrana prędkość liniowa narzędzi tnących oraz wolne posuwy cięcia nie powodują większych drgań przy podcinaniu. Cięcie odcinkami metrowymi oraz odpowiednie klinowanie budynku całkowicie zapobiega jego osiadaniu, nie występuje problem pękania murów. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla budynku. Wszelkie ubytki w murze uzupełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem 4-5 bar zaprawą, ze środkami pomocniczymi powodującymi między innymi jej pęcznienie.

W porównaniu z innymi sposobami osuszania: na skuteczność metody nie mają wpływu takie czynniki jak zakłócenia elektromagnetyczne czy ewentualny brak zasilania; nie ma konieczności późniejszych badań serwisowych oraz stanu zawilgocenia ścian.

Zastosowanie metody gwarantuje

  • absolutne odcięcie kapilarnego podciągania wody gruntowej, co doprowadzi do samoczynnego wyschnięcia murów, przy wyeliminowaniu innych przyczyn zawilgocenia oraz zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń
  • poprawę mikroklimatu budynku
  • zmniejszenie strat cieplnych
  • wyklucza cykliczne remonty i naprawy murów, tynków i powłok malarskich.

Przebieg prac z podcinki budynku metodą prinz

Jeżeli pragną Państwo zapoznać się bliżej z naszą technologią, dzięki której hydroizolacja fundamentów staje się solidnym i pewnym zabezpieczeniem – zachęcamy do lektury poniższych punktów, przedstawiających wszystkie etapy wykonywanych prac.

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku

Bezpośrednio po wykonanu usługi uzyskujemy trwałe i natychmiastowe odcięcie od wilgoci podciąganej kapilarnie.

Fachowe wykonanie usługi gwarantuje 100% zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną, do końca trwałości technicznej budynku.

Izolacja pozioma wykonana jest z grubych, masywnych płyt polietylenowych lub poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym odpornych na uszkodzenia, związki chemiczne występujące w murze oraz nie ulegające korozji.

Bez względu na rodzaj materiału budowlanego i stopień zawilgocenia ścian budynku, w metodzie używane są te same materiały izolacyjne, zawsze całkowicie zapobiegające podciąganiu wilgoci.

Technologia PRINZ nie wpływa na statykę - osiadanie budowli. Odpowiednio dobrana prędkość liniowa narzędzi tnących oraz wolne posuwy cięcia nie powodują większych drgań przy podcinaniu. Cięcie odcinkami metrowymi oraz odpowiednie klinowanie budynku całkowicie zapobiega jego osiadaniu, nie występuje problem pękania murów. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla budynku. Wszelkie ubytki w murze uzupełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem 4-5 bar zaprawą, z środkami pomocniczymi powodującymi między innymi jej pęcznienie przy zastyganiu.

W porównaniu z innymi sposobami osuszania: na skuteczność metody nie mają wpływu takie czynniki jak zakłócenia elektromagnetyczne czy ewentualny brak zasilania; nie ma konieczności późniejszych badań serwisowych oraz stanu zawilgocenia ścian.

Szybkie i sprawne wykonanie usługi - np. położenie nowej izolacji poziomej w domu jednorodzinnym o wymiarach 10xl0m, przy grubości muru 0,5m (razem ok. 20m2) zajmuje ok. 3 dni robocze.

Stały koszt wykonania usługi obliczony na m2 izolowanej powierzchni muru, bez względu na jego grubość czy stopień zawilgocenia

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, podpowiemy, doradzimy, bezpłatnie wycenimy!

Formularz kontaktowy
Dane firmy

Usługi Remontowo Budowlane
Grzegorz Dulko
ul. 9 Maja 5/2
68-219 Tuplice
NIP 928 190 38 61